Banking
去邊間銀行開戶口最易?

銀行開戶口戶口18歲1 Answer


  • Ben Chiu
  • 多唔多分行同ATM比較重要
  • 2018-11-25
  個人戶口其實hang seng, bank of china普通戶口都唔難開,當然細銀行會更加易開,但係ATM機比較少,拎錢唔方便 要盡快開到戶口記住帶齊文件 -住址證明 -身...

  0 comment  Questions You May Be Interested