HK Property


1 Answer


  • 泓碧係馬鞍山白石隔離,離烏溪沙港鐵站10分鐘步行距離,如果你係中環返工搭港鐵,大約係50分鐘車程,連行返屋企要60分鐘,每日來回要用2小時,其實又...

    0 comment